Økohalal blog

Økohalal blog

Om bloggen

Dette er en blog for Økohalal Danmark.

Bedøvelse forud for slagtning

HalalPosted by Økohalal Danmark 01 Oct, 2013 16:44:39

Det centrale princip i Islam er at slagtning af dyr til fødevarer foretages på den mindst smertefulde måde.

Al-Azhar Universitet i Kairo udpegede et særligt udvalg til at afgøre, om kød af dyr slagtet efter bedøvelse er lovlig udfra et islamisk perspektiv. Komitéen bestod af repræsentanter for de fire anerkendte retsskoler i Islam. Den enstemmige dom i udvalget var at metoden er lovlig og der ingen religiøse indvendinger er imod den moderne slagtemetode så længe de nye midler er gode og rene, og forårsager blødning. Såfremt midler til nye slagtemetoder er hurtigere og skarpere er de faktisk mere ønskelige [Historien om Azhar, Kairo, 1964 s. 361-363].

The Muslim World League (grundlagt i Mekka, 1962) bestående af teologer, forskere og ledere fra hele verden anbefalede i 1986 om bedøvelse forud for slagtning, at bedøvelse fx med elektrisk chok er tilladt såfremt dyrets lidelser mindskes og visse betingelser omkring dødens indtruffen er opfyldt.

Der er bred konsensus omkring denne tilladelse. Dermed ikke sagt at andre standpunkter ikke eksisterer.

Følgende andre muslimske institutioner blåstempler bedøvelse af dyr forud for slagtning:

  • - Dar al-Mustafa, Yemen
  • - Den Egyptiske Fatwa Komité
  • - Belgiens Islamiske udvalg for lærde
  • - Det Islamiske Institut i Toronto, Canada
  • - Det Islamiske Center i South Plains, Texas, USA
  • - Afdeling for Islamisk udvikling, Malaysia

Slagtning i Danmark foretages med forudgående bedøvelse. Dyr som dør af bedøvelsen og dermed ikke opfylder kriterer for halal bliver frasorteret og får ingen halal attest. Den muslimske kontrolorgan, Islamic Cultural Center (ICC), udsteder godkendelser og udfører den løbende halal-kontrol på slagterierne.

Bestil økologisk og halal kød på vores webshop i dag: www.okohalal.dk

Dyrets økologiske liv

ØkologiPosted by Økohalal Danmark 01 Oct, 2013 16:41:08

Økologisk kvæg skal have mulighed for at leve et liv, der er i overensstemmelse med deres naturlige adfærd og behov. Det betyder bl.a. at de skal på græs om sommeren i mindst seks timer om dagen. Her får de frisk luft og motion samtidig med, at de har adgang til alt det græs, de kan æde. Endvidere skal dyrene have adgang til drikkevand på marken. Det er vigtigt, at staldene er indrettet, så de understøtter køernes naturlige adfærd. Køerne går typisk i løsdriftsstalde, hvor de kan bevæge sig frit omkring. I staldene er der masser af lys og luft, og køerne kan bevæge sig frit og lægge sig i halm eller anden strøelse. Der skal som minimum være seks m2 pr ko.

Økologiske kalve skal have opfyldt deres naturlige behov så godt som muligt. Det betyder blandt andet, at kalvene skal gå sammen med koen i mindst et døgn efter fødslen, og de skal have tilfredsstillet deres naturlige suttebehov i de første to måneder af deres liv. For at understøtte kalvens sociale adfærd skal den, når den er højst en uge gammel, have selskab af en anden kalv i sin boks. Økologiske kalve skal have råmælk eller kalvemælkserstatning i mindst 90 dage efter fødslen. Mælken er kalvens naturlige foder og rigelig mælk er med til at sikre kalvens trivsel.

Økologisk kvæg skal have 100% økologisk foder. De skal som minimum have 60% grovfoder. Om sommeren får køerne hovedparten af deres grovfoder, når de græsser på markerne. Ellers består grovfoder for eksempel af ensilage, halm eller roer. Grovfoder er godt for dyrenes velvære. Køer er drøvtyggere, der har brug for fiberrig kost til at holde vommen i form. Ud over grovfoder får køerne kraftfoder, som er med til bl.a. at stimulere mælkeproduktionen. Kraftfoder indeholder meget energi og protein og består typisk af blandinger af byg, hvede, havre, raps og majs. Som i al anden økologisk produktion er det forbudt at bruge foder, der indeholder eller er fremstillet ved brug af genmodificerede organismer (GMO afgrøder).

I det økologiske landbrug er det ikke tilladt at lave nogen former for forebyggende sygdomsbehandling med medicin. Dog er det tilladt at vaccinere dyrene mod gængse sygdomme. Derfor gælder det om at opdrætte dyrene på en måde, der passer til deres behov og som er med til at give dem en naturlig modstandskraft over for sygdomme. Hvis det sker, at et dyr bliver sygt, skal dyrlægen ud på gården, stille en diagnose og begynde en behandling. Når dyret er behandlet med medicin, skal der gå dobbelt så lang tid som i det konventionelle landbrug, inden man må anvende produkter fra dyrene.

Bestil økologisk og halal kød på www.okohalal.dk
(Kilde: lf.dk)